Cennik

Ceny w powyższym cenniku nie obejmują sprzętu oraz środków czystości, które są dodatkowo płatne. Wyjątek stanowi sprzątanie ekologiczne, przy którym zapewniamy środki czyszczące.